วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ผลงานแปล อ.บอม | พูดอังกฤษได้แน่ๆ แค่ 3 เดือน


ผลงานแปลลำดับที่ 4  ของ อาจารย์บอม   พูดอังกฤษได้แน่ๆ แค่  3 เดือน 
เขียน โดย  R. Royale ซึ่งเป็นครูผู้ประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษให้คนเอเชีย ทำให้เขาสามารถสรุปหลักการที่ทำให้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างง่ายๆ และเห็นผลได้เร็ว ซึ่งเขาก็ได้รวบรวมเทคนิคต่างๆ ไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้ว


ราคาปก  180 บาท พร้อมกับแผ่น CD เสียงในเล่มฟรีด้วย   วางตลาด:  มกราคม 2559