วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

รับเชิญไปเป็น วิทยากร โครงการอบรมพัฒนาบุคคลากร ให้เทศบาลตำบลท่าศาลา

เมื่อวัน เสาร์ที่ 9 กรกฏาคม 2554 ได้เกียรติจาก เทศบาลตำนลท่าศาลา เชิญไปเป็น วิทยากร บรรยายเรื่อง Service Mind ดีใจมาก เพราะได้ทำประโยชน์ให้กับองค์กรส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิด ชาวบ้าน ลุงป้า น้าอา ถ้าบุคลากรได้รับการพัฒนา ลุงป้าน้าอา พี่น้องของเราก็จะได้รับบริการที่ดีขึ้นด้วย ....รู้สึกดีเป็นพิเศษกับงานบรรยายให้ชุมชนท้องถิ่นเสมอ..