วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อบรมเยาวชนเรื่องการใช้ Social Network ที่ลำปาง (8-9 มิย.56)
หนังสือเชิญจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ให้ อาจารย์บอม มาเป็นวิทยากร ให้กับโครงการบรรยากาศในระหว่างการเรียน Social Network  ที่จารย์บอมไปสอนให้เด็กๆ ตอนท้ายได้ของที่ระลึกกลับบ้านด้วย

ถ่ายรูปร่วมกันกับเยาวชนทั้งหมดจาก รร.ปงยางคก ที่เข้ามาอบรม และ ผู้ประกอบการ SME และ อาจารย์  เจ้าหน้าที่ ที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกในการอบรมครั้งนี้ ขอบคุณทุกคนมากๆ ครับ :D

กิจกรรมอบรม Social Network ให้เยาวชน จ.ลำปางมอบหนังสือ  #ศัพท์แหลก ให้เด็กๆ จาก รร.ปงยางคก จ.ลำปาง ในฐานะที่ตั้งใจฟังจารย์บอมอบรม Social Network มาก  (เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน  2556)