วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ปฐมนิเทศน์ นศ.ปี 4 ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่เตรียมตัวไปฝึกงาน


เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556  อาจารย์บอมได้รับเชิญให้ไปปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ (จอมทอง) ที่กำลังเตรียมตัวออกไปฝึกงานกับบริษัทและองค์กรต่างๆ ในเรื่องการมารยาทและการวางตัวในสถานที่ฝึกงาน โดยมีนักศึกษาเข้ามาร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้เกือบ 300 คน


เริ่มต้นด้วยการนั่งบรรยาย

บรรยายเรื่อง Social Network ให้ นศ.MBA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2556 อาจารย์บอมได้รับเชิญให้ไปบรรยายให้ นักศึกษา MBA-Agro มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฟัง ในหัวข้อเรื่อง Social Network ตั้งแต่ 9.00- 16.00 น.  บรรยากาศการเรียนสนุกสนาน นักศึกษาตั้งใจเรียนมากๆ จ้า...
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับนักศึกษา MBA มช. ทั้งคลาส