วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บรรยายเรื่อง การตลาดและการสร้างแบรนด์ บน Social Media | จังหวัด เชียงใหม่เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2559  อาจารย์บอม ได้รับเชิญ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  ไปบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การตลาดและการสร้างแบรนด์ บน Social Media ”   ให้กับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ ศิษย์เก่า ของคณะฯ    ณ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 


วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บรรยายเรื่อง Social Media กับ สินค้าวิสาหกิจชุมชน | จังหวัด เชียงราย


เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2559  อาจารย์บอม ได้รับเชิญ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  ให้ไปบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Social Media กับสินค้าวิสาหกิจชุมชน”  โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการปกคอรงท้องถิ่น  เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้   ณ.สำนักบริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย