วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2558

เสาวนา Digital Economy & Social Media ของ กระทรวง ICT


เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 กระทรวง ICT ได้เชิญให้ อ.บอม ไปเป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาเรื่อง "สื่อสังคมออนไลน์สร้างสรรค์ เศรษฐกิจดิจิตอลสดใส" กับบรรดากูรูด้านไอที แถวหน้าของเมืองไทย ...ถือเป็นงานใหญ่ในระดับภูมิภาค โดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที และ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาเปิดงานด้วยตัวเอง


ดร.พรชัย รุจิประภา รมว. ไอซีที มอบของที่ระลึกให้ อ.บอม 
บรรยากาศ การเสวนา บนเวที