วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557

บรรยายเรื่อง Modern Paradigm @มช.

อาจารย์บอม ได้รับเชิญจาก คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ไปบรรยายในหัวข้อเรื่อง Modern Paradigm and Classic Case ให้กับ ผู้ประกอบการ SME ภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้รับฟัง เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ณ.อาคาร ITSC  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
กำลังเตรียมแนะนำตัวก่อนเริ่มบรรยาย

ผู้ประกอบการ SME สาขาต่างๆ ที่เข้ามาร่วมฟังการบรรยาย


ผู้ประกอบการ SME สาขาต่างๆ ที่เข้ามาร่วมฟังการบรรยาย