วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

บรรยาย : กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ธุรกิจแฟชั่นทาง Social Media

เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2558  อาจารย์บอม ได้รับเชิญให้ไปบรรยายในหัวข้อ “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ธุรกิจแฟชั่นทางอินเตอร์เน็ตและ Social Media” ให้กับ นักออกแบบแฟชั่นรุ่นใหม่ และ ผู้เข้าประกวด  “อัตลักษณ์แฟนเช่าชนเผ่า ล้านนา สู่พัสตราอาเซียน” ได้รับฟัง   ที่โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์  จังหวัดเชียงใหม่วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ร่วมงานวันชาติสหรัฐ 2015

เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฏาคม  2558   อาจารย์บอม ได้รับเชิญ เข้าร่วมงานฉลองวันชาติสหรัฐอเมริกา จัดขึ้น ที่ สถานกงสุลสหรัฐ ประจำจังหวัดเชียงใหม่  โดยในงาน อ.บอม ได้มีโอกาสพบปะ พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านอุปทูต “ดับเบิลยู. แพทริค เมอร์ฟี”  ซึ่งรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐ ประจำประเทศไทย  และ ท่าน “ไมเคิล ฮีธ” กงสุลใหญ่ สหรัฐประจำจังหวัดเชียงใหม่  รวมทั้งผู้ใหญ่หลายท่านจากทั้งภาครัฐและเอกชน ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้วย 
บรรยายให้ นักศึกษา รัฐประศาสนศาตร์ ม.ราชภัฎเชียงราย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2558   อาจารย์บอม ได้เดินทางไปบรรยายเรื่อง “ประเทศไทย ในยุคสารสนเทศ” ให้กับ นักศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตร รัฐประศาสนศาตรบัณฑิต ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  บรรยากาศในวันนั้น เต็มเป็นไปด้วยความสนุกสนานและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

ขอขอบคุณ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ที่ได้ให้โอกาส อ.บอม มาบรรยายเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้ครับ