วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2559

บรรยาย | สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน | เชียงราย

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559  อาจารย์บอม ได้รับเชิญจาก สำนักวิชาบริหารัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ไปบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน”   ให้กับ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนสำเร็จการศึกษา  โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาจำนวน 400 กว่าคน เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย  บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และ นักศึกษาตั้งใจฟังและมีการซักถามข้อมูลวิทยากร เป็นระยะๆ ด้วยความสนใจ  ถือว่าเป็นอีกครั้งที่ผมประทับใจมากครับ
เดินลุยเข้าไปบรรยายกลางผู้ฟังเลยทีเดียว