วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

บรรยาย Social Network Marketing ให้ SME -มีค.58

บรรยาย Social Network Marketing ให้ SME และทายาทธุรกิจ จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 18- 19 มีนาคม 2558