วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556

ให้สัมภาษณ์ รายการ สน.อาสา ทาง BlueSky.s

ให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับ โครงการบริจาคหนังสือ #ศัพท์แหลก กับ อ.บอม ให้โรงเรียน 500 แห่งทั่วประเทศ
(เริ่มจาก นาทีที่ 12:30 เป็นต้นไป)