วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557

บรรยายเรื่อง PR ให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ เชียงใหม่

เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557 ทางกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร เครื่องดื่มและเบเกอรี่ เชียงใหม่ ได้รับเชิญ อ.บอม มาแบ่งปันประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้ Social Media เพื่อ PR ธุรกิจ ให้กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร ได้ฟัง ...ในบรรยากาศพูดคุยแบบสบายๆ เป็นกันเองวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557

บรรยายเรื่อง "การใช้ Social Media ในเชิงธุรกิจ"

เมื่อวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557  อ.บอม ได้รับเชิญให้ไปบรรยายเรื่อง "การใช้ Social Media ในเชิงธุรกิจ" ให้กับ นศ.   สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ปีที่ 4  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่


วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

บรรยายพิเศษให้ บุคคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 อ.บอม  ได้รับเชิญจาก สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์   บนโลกออนไลน์”   โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง  ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมฟังการบรรยายครั้งนี้  พร้อมกับ บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ จากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย ด้วย