วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2559

บรรยาย | สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน | เชียงราย

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559  อาจารย์บอม ได้รับเชิญจาก สำนักวิชาบริหารัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ไปบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน”   ให้กับ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนสำเร็จการศึกษา  โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาจำนวน 400 กว่าคน เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย  บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และ นักศึกษาตั้งใจฟังและมีการซักถามข้อมูลวิทยากร เป็นระยะๆ ด้วยความสนใจ  ถือว่าเป็นอีกครั้งที่ผมประทับใจมากครับ
เดินลุยเข้าไปบรรยายกลางผู้ฟังเลยทีเดียว

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บรรยายเรื่อง การตลาดและการสร้างแบรนด์ บน Social Media | จังหวัด เชียงใหม่เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2559  อาจารย์บอม ได้รับเชิญ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  ไปบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การตลาดและการสร้างแบรนด์ บน Social Media ”   ให้กับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ ศิษย์เก่า ของคณะฯ    ณ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 


วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บรรยายเรื่อง Social Media กับ สินค้าวิสาหกิจชุมชน | จังหวัด เชียงราย


เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2559  อาจารย์บอม ได้รับเชิญ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  ให้ไปบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Social Media กับสินค้าวิสาหกิจชุมชน”  โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการปกคอรงท้องถิ่น  เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้   ณ.สำนักบริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

บรรยายเรื่อง The Power of Social Media in Business | จังหวัด เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559  อาจารย์บอม ได้รับเชิญให้ไปบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ในหัวข้อเรื่อง The Power of Social Media in Business ให้ คณาจารย์ นักศึกษา และ ประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้ฟัง ที่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา  เชียงใหม่
วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2559

จิตอาสา เติมฝัน ปันน้ำใจให้น้องเมื่อวันที่ 3 พฤศจิการยน 2558  อาจารย์บอม ได้นำนักศึกษาจิตอาสา เดินทางขึ้นดอยไปร่วมกับทีมงานของ คุณตั๊น จิตภัสร์ เพื่อนำสิ่งของ อุปกรณ์กีฬาและเครื่องทำน้ำดื่มไปบริจาคให้กับเด็ก ๆที่โรงเรียนบ้านปางแดง อ. เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559

ให้สัมภาษณ์ นสพ The Nation เรื่อง ผู้นำอาเซียนกับ Social Mediaอาจารย์บอมให้สัมภาษณ์ นสพ. The Nation วิเคราะห์เรื่อง "ผู้นำอาเซียน กับ การใช้ Social Media  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ลองคลิกอ่านกันดูนะครับมีหลายประเด็นน่าสนใจทีเดียว

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ผลงานแปล อ.บอม | พูดอังกฤษได้แน่ๆ แค่ 3 เดือน


ผลงานแปลลำดับที่ 4  ของ อาจารย์บอม   พูดอังกฤษได้แน่ๆ แค่  3 เดือน 
เขียน โดย  R. Royale ซึ่งเป็นครูผู้ประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษให้คนเอเชีย ทำให้เขาสามารถสรุปหลักการที่ทำให้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างง่ายๆ และเห็นผลได้เร็ว ซึ่งเขาก็ได้รวบรวมเทคนิคต่างๆ ไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้ว


ราคาปก  180 บาท พร้อมกับแผ่น CD เสียงในเล่มฟรีด้วย   วางตลาด:  มกราคม 2559