วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ได้รับรางวัล Thailand Blog Award

บล็อก "เรียนศัพท์ภาษาอังกฤษกับ อ.บอม" ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 1 " จากคณะกรรมการประกวด Thailand Blog Awards ประจำปี 2011ผมลุยน้ำท่วมลงไปรับรางวัลเมื่อ 6 ตุลาคม 2554 ที่ Central World กรุงเทพงานนี้มี รมว ไอซีที  อนุดิษฐ์   ก็เดินทางมาร่วมงานมอบรางวัลครั้งนี้ด้วยนอกจากได้ใบประกาศ ได้กล้อง Sony แล้ว ...ผมยังได้โล่ห์รางวัลมาด้วยนะ..สวยใสเลยทีเดียว


ถ่ายภาพหมู่รวมของเหล่าบรรดา Blogger ที่ได้รับรางวัล Thailand Blog Awards ปี 2011วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รวมปริญาบัตรของอาจารย์บอม

อบรม คอร์สผู้นำ " Advanced Leadership Seminar"  ณ. Haggai Institute, หมู่เกาะ Maui , Hawaii   1 เดือนเต็มๆ พร้อมเพื่อนๆ ผู้นำจากทั่วโลกกว่าอีก 30 ประเทศปริญญาโท  จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี ด้านการตลาด จากมหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ  (ABAC)ปริญญาตรี  ศิลปศาสตร์ เอก ภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัย รามคำแหงปริญญาตรี   ด้าน เศรษฐศาสตร์  จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)
หนังสือเชิญเป็นวิทยากรปฐมนิเทศ นศ.ปริญญาโท ไอที ที่ มช. ปี 2554

ไปเป็นวิทยากร ปฐมนิเทศ นักศึกษา ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (MITM) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554  เวลา 9.00 -12.00 น.