วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

บรรยาย ให้คณะแพทยศาสตร์ มช

เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558  อาจารย์บอมได้รับเชิญจาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปบรรยายในหัวข้อ “เล่น Social อย่างไรให้ปลอดภัยและมีความสุข”  โดยมีแพทย์ พยาบาล และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมฟังด้วย 


รับมอบของที่ระลึกจาก รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มชบรรยากาศระหว่างบรรยาย