วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

บรรยาย : เล่นโซเชียลอย่างไร ให้ยอดขายกระฉูด - จ.ขอนแก่น

วันอาทิตย์ที่  23 สิงหาคม 2558  ที่ จ.ขอนแก่น - อาจารย์บอม ได้รับเชิญจาก บริษัท เอ็ม เอฟ ออโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้จำหน่ายแบตเตอรี่ รถยนต์ ยี่ห้อ PUMA และ MF ให้ไปบรรยายเรื่อง  เล่นโซเชียล อย่างไรให้ยอดขายกระฉูด” โดยมีตัวแทนจำหน่าย PUMA ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน  เข้าร่วมรับฟัง บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและได้ความรู้กลับกันไปโดยถ้วนหน้า โดยตอนท้ายได้มีการเชิญตัวแทนร้านค้า 2 ท่าน ขึ้นบนเวทีเพื่อ แบ่งปันประสบการณ์การใช้ Facebook ในการขายแบตเตอรี่ ด้วย น่าสนใจมาก


คนฟังตั้งใจฟังกันมาก

บรรยากาศขณะ อ.บอม บรรยาย

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

บรรยาย : กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ธุรกิจแฟชั่นทาง Social Media

เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2558  อาจารย์บอม ได้รับเชิญให้ไปบรรยายในหัวข้อ “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ธุรกิจแฟชั่นทางอินเตอร์เน็ตและ Social Media” ให้กับ นักออกแบบแฟชั่นรุ่นใหม่ และ ผู้เข้าประกวด  “อัตลักษณ์แฟนเช่าชนเผ่า ล้านนา สู่พัสตราอาเซียน” ได้รับฟัง   ที่โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์  จังหวัดเชียงใหม่วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ร่วมงานวันชาติสหรัฐ 2015

เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฏาคม  2558   อาจารย์บอม ได้รับเชิญ เข้าร่วมงานฉลองวันชาติสหรัฐอเมริกา จัดขึ้น ที่ สถานกงสุลสหรัฐ ประจำจังหวัดเชียงใหม่  โดยในงาน อ.บอม ได้มีโอกาสพบปะ พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านอุปทูต “ดับเบิลยู. แพทริค เมอร์ฟี”  ซึ่งรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐ ประจำประเทศไทย  และ ท่าน “ไมเคิล ฮีธ” กงสุลใหญ่ สหรัฐประจำจังหวัดเชียงใหม่  รวมทั้งผู้ใหญ่หลายท่านจากทั้งภาครัฐและเอกชน ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้วย 
บรรยายให้ นักศึกษา รัฐประศาสนศาตร์ ม.ราชภัฎเชียงราย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2558   อาจารย์บอม ได้เดินทางไปบรรยายเรื่อง “ประเทศไทย ในยุคสารสนเทศ” ให้กับ นักศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตร รัฐประศาสนศาตรบัณฑิต ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  บรรยากาศในวันนั้น เต็มเป็นไปด้วยความสนุกสนานและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

ขอขอบคุณ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ที่ได้ให้โอกาส อ.บอม มาบรรยายเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้ครับวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

บรรยาย ให้คณะแพทยศาสตร์ มช

เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558  อาจารย์บอมได้รับเชิญจาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปบรรยายในหัวข้อ “เล่น Social อย่างไรให้ปลอดภัยและมีความสุข”  โดยมีแพทย์ พยาบาล และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมฟังด้วย 


รับมอบของที่ระลึกจาก รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มชบรรยากาศระหว่างบรรยาย

วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2558

เสาวนา Digital Economy & Social Media ของ กระทรวง ICT


เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 กระทรวง ICT ได้เชิญให้ อ.บอม ไปเป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาเรื่อง "สื่อสังคมออนไลน์สร้างสรรค์ เศรษฐกิจดิจิตอลสดใส" กับบรรดากูรูด้านไอที แถวหน้าของเมืองไทย ...ถือเป็นงานใหญ่ในระดับภูมิภาค โดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที และ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาเปิดงานด้วยตัวเอง


ดร.พรชัย รุจิประภา รมว. ไอซีที มอบของที่ระลึกให้ อ.บอม 
บรรยากาศ การเสวนา บนเวที

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

บรรยาย Social Network Marketing ให้ SME -มีค.58

บรรยาย Social Network Marketing ให้ SME และทายาทธุรกิจ จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 18- 19 มีนาคม 2558
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บรรยายที่ คณะแพทยศาสตร์ มช. - หน่วยงานประชาสัมพันธ์

อ.บอม ได้รับเชิญจาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ให้ไปเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์องค์กรผ่าน Social Network" โดยมีบุคลากรของ หน่วยงานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งหมดเข้าร่วมฟัง บรรยากาศสนุกสนานเป็นกันเองและได้แลกเปลี่ยน ความรู้กันทั้งผู้ฟังและวิทยากร 
วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558

บรรยายให้กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ (NEC) เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558  อาจารย์บอม ได้รับเชิญให้ไปบรรยาย เรื่อง  "การนำเสนอสินค้า ในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์"  ให้กับ กลุ่มผู้ประกอบการใหม่  (NEC) ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...ผู้เข้าฟังแน่นห้องบรรยายและตั้งใจฟังกันดีมากๆ ครับ #ปลื้มใจ