วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บรรยายเรื่อง Social Media กับ สินค้าวิสาหกิจชุมชน | จังหวัด เชียงราย


เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2559  อาจารย์บอม ได้รับเชิญ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  ให้ไปบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Social Media กับสินค้าวิสาหกิจชุมชน”  โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการปกคอรงท้องถิ่น  เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้   ณ.สำนักบริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น