วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560

บรรยายมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 16-07-60


เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2560  อาจารย์บอม ได้รับเชิญจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ให้ไปบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การทำธุรกิจผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์”  โดยมี คณาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก  การบรรยายในครั้งนี้ เป็นกิจกรรม ใน  โครงการพัฒนาศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น