วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560

บรรยายราชภัฎเชียงราย 03-09-2017

เมื่อวันที่  3 กันยายน 2560  อาจารย์ ชนัฐ เกิดประดับ  ( อาจารย์บอม)  ได้รับเชิญจาก สำนักวิชาบริหารัฐกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ให้ไปบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการตอบสัมภาษณ์งานให้ได้งาน”  โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่สี่ จำนวน 400 คน  เข้าร่วมฟังการบรรยายครั้งนี้  โดยการบรรยายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนจบการศึกษา
1 ความคิดเห็น:

  1. Wow! นักศึกษาเยอะขนาดนั้น อาจารย์บรรยายแบบไม่ประหม่า เป็นธรรมชาติมากครับ Lovely!!!

    สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ - How To Answer Job Interview

    ตอบลบ